Kinh Ngiệm

Các chuyên viên, cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Sáng Tạo

Bộ máy tinh gọn với nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong công việc

Phát Triển

Mang lại nhiều lợi ích cho đối tác, chủ đầu tư. Mọi thứ đều được khẳng định theo thời gian

Kiểm soát chất lượng:

Chất lượng không tự sinh ra; Chất lượng cũng không phải là một kết quả ngẫu nhiên, nó là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động kiểm soát trong lĩnh vực chất lượng được gọi là kiểm soát chất lượng. Phải có hiểu biết và kinh nghiệm đúng đắn về kiểm soát chất lượng mới giải quyết tốt bài toán chất lượng.

Kiểm soát chất lượng công trình nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật công trình, Homelux luôn thực hiện đúng các chỉ dẫn, yêu cầu của thiết kế cũng như các quy định, quy trình thi công và nghiệm thu. Ngoài ra, Homelux cam kết thực hiện đúng các quy trình về công tác quản lý xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình của Nhà nước liên quan đên công tác xây lắp của gói thầu, giải quyết các vấn đề rủi ro, an toàn lao động, tiến độ và giảm thiểu sự lãng phí, đáp ứng sự hài lòng và mong đợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Về quản lý nhà nước, để đảm bảo chất lượng thi công công trình, quốc hội, chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn việc thực hiện quản lý chất lượng thi công công trình như: luật xây dựng, nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, các thông tư, quy định, quyết định và các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Để đảm bảo việc theo dõi, kiểm soát chất lượng công trình, ngoài lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công tại các đội, Homelux luôn bố trí tại công trình kỹ sư chuyên ngành có nhiều kinh nghiệm làm nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật thi công, theo dõi, chỉ đạo, giám sát toàn diện quá trình thi công từ khâu đầu là chuẩn bị vật liệu đến khâu cuối là nghiệm thu bàn giao công trình:

  • Kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng
  • Kiểm soát chất lượng thiết kế xây dựng
  • Kiểm soát chất lượng thi công xây dựng
  • Kiểm soát bảo trì công trình xây dựng
  • Kiểm soát sự cố công trình xây dựng
Kiến trúc tâm linh Dự án xây dựng